etusivu | virtuaalikylä | kartta | 1705 | nyky-toivola | linkkejä | kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Petteri Alho, Jouko Pukkila, Carita Tulkki ja Kari Uotila, Menneisyyden maiseman visualisointi tietokoneella. Teoksessa Veijo Kaitanen, Esa Laukkanen ja Kari Uotila (toim.), Muinainen Kalanti ja sen naapurit. Talonpojan maailma rautakaudelta keskiajalle (2003).
Niklas Cserhalmi, Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap (1998).
Olle Ekstedt, Färgerna på gamla lantmäterikartor (1988).
Alf Ericsson, Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet (2008).
Jarmo Grönros et al., Tiima, tiu, tynnyri. Miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja (useita painoksia).
Mikko Huhtamies, Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 (2008).
Ulf Jansson (toim.), Kartlagd land. Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia (2007).
Alfred Kolehmainen, Hirsirakentamisperinne (1996).
Alfred Kolehmainen, Kämppiä ja pihapiirejä (1992).
Alfred Kolehmainen ja Veijo A. Laine, Suomalainen aitta (1983).
Alfred Kolehmainen ja Veijo A. Laine, Suomalainen talonpoikaistalo. 3. painos (1998).
Ulla Koskinen, Suomen asutuksen yleisluettelon käytettävyys digitointia silmälläpitäen (2002).
Salme Kotivuori ja Martti Puhakka, Kauppilan umpipiha. Ainutlaatuinen ulkomuseo aidossa ympäristössä (1991).
Sakari Kuusi, Hollolan pitäjän historia I–II: Muinaisuuden hämärästä kunnallisen elämän alkuun 1860-luvulle (1935 ja 1937).
Marko Lamberg, Minna Mäkinen & Merja Uotila, Kylä ympäristössään. Historiallis-etnologinen katsaus päijäthämäläisen maalaisyhteisön elinpiiriin n. vuosina 1400–2000. Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja (2008).
Tapani Mauranen, Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860 (1999).
Mirator Theme Issue 2005: Virtually Medieval?
Teemu Mökkönen, Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista kartoista (2006).
Osmo Niemelä, Maasto ja kartta. Kartanvalmistajan ja kartankäyttäjän käsikirja (2004).
Pia Nilsson, Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodling enligt de äldre geometrisk kartorna (ca. 1630–1650) (2010).
Ulf Pauli, Mark blir karta. Kartan som källa till lokalhistorisk och släkthistorisk forskning (1990).
Heikki Rantatupa (toim.), Kartta historian lähteenä (2000).
Viljo Rasila, Eino Jutikkala ja Anneli Mäkelä-Alitalo (toim.), Suomen maatalouden historia, osa 1: Perinteisen maatalouden aika – Esihistoriasta vuoteen 1870 (2003).
Ilmar Talve, Suomen kansankulttuuri. 3. tark. ja täyd. p. (1990).
Merja Uotila ja Pauli Helén, Sulenko, Uikura ja Ävinä. Länsi-Hollolan paikannimistö (2009).
Niilo Valonen ja Teppo Korhonen, Suomalainen piha. Rakennushistoriallisia päälinjoja (2006).
Kustaa Vilkuna, Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta (2005).
Kustaa Vilkuna, Paholaisen sota (2006).
Toivo Vuorela, Suomen kansakulttuurin kartasto, osa 1: Aineellinen kulttuuri (1976).